INGRAS

Ko smo mi?

Preduzeće IngRas DOO iz Novog Sada, rаniji nаziv Mini Star DOO, je osnovano 1992. godine. Osnovna delatnost je inženjering, poslovne usluge i trgovina.

 

Ciljne grupe su prehrambena industrija, duvanska industrija, hemijska industrija, industrija plastike i industrija papira.

 

Naša specijalnost je instalacija i kalibracija ugovorene opreme, iz programa NDC T, se izvodi brzo i kvalitetno, u saradnji sa Vašom laboratorijom.

Kvalitet na prvom mestu

Zašto naši proizvodi?

NIR tehnika je danas nezaobilazna brza metoda u analizi kvaliteta poluproizvoda i finalnog proizvoda.

Naša merna oprema i analizаtori omogućavaju sertifikaciju proizvodnje i proizvoda. U potpunosti se postižu zahtevi ekologije, usaglašenost sa svim zvaničnim zahtevima Evropske Unije u oblasti merenja i kontrole kvaliteta.

 

Ova tehnika je svojevremeno razvijena za određivanje sadržaja vlage, ali se danas koristi za simultano određivanje debljine, sadržaja masti i ulja, sadržaja proteina, stepena pečenosti ( Degree of bake) i još nekih konstituenata. U EU i USA je ova brza metoda uvedena kao standardizovana.

Finansijski efekti su vidljivi kroz – nisku cenu opreme, brzu otplatu uloženog, kontinuirani kvalitet finalnog proizvoda, uštedu energije, bolju organizaciju proizvodnje.

  • Nema naknadnih kalibracija
  • Nema naknadnih kalibracija
  • Nema pogrešnih trendova
  • Povećan kvalitet proizvoda
  • Smanjenje škarta
  • Smanjenje laboratorijskih analiza

STATISTIKA

Nakon više od 25 godina poslovanja

možemo da se pohvalimo uspesima

koje smo u tom periodu postigli.

25+Godina iskustva
350Instaliranih sistema
80+Različitih lokacija
1k+Zadovoljnih klijenata