ČESTA PITANJA (FAQ)

_

Šta je NIR (Near Infrared Reflectance) metoda?

NIR tehnika je danas nezaobilazna brza metoda u analizi kvaliteta finalnog i poluproizvoda proizvoda.

Ova tehnika je svojevremeno razvijena za određivanje sadržaja vlage, ali se danas koristi za simultano određivanje debljine, sadržaja masti i ulja, sadržaja proteina, stepena pečenosti ( Degree of bake) i još nekih konstituenata. U EU i USA je ova brza metoda uvedena kаo standardizovana.

Koje su ostale prednosti?

Naša merna oprema i analizatori omogućavaju sertifikaciju proizvodnje i proizvoda. U potpunosti se postižu zahtevi ekologije, usaglašenost sa svim zvaničnim zahtevima Evropske Unije u oblasti merenja i kontrole kvaliteta.

Otplativost investicije i finansijski efekat?

Izbor naše opreme, kao pravi izbor na tržištu, daje relativno brzu otplativost investicije. Kao uporedni parametri se uzimaju brojne laboratorijske analize sa skupim hemikalijama (Kjeldahl, Soxlett, Oven), vrste analiza, utrošak vremena za svaku analizu i sl.
Finansijski efekti su vidljivi kroz – nisku cenu opreme, brzu otplatu uloženog, kontinuirani kvalitet finalnog proizvoda, uštedu energije, bolju organizaciju proizvodnje.

Zašto je potrebno merenje i kontrola konstituenata?

Merenje bitnih konstituenata treba da bude kontinualno, da bi proizvodni proces bio transparentan i ujednačen. Tаko se obezbeđuje pregled zbivanja na proizvodnoj traci, u smislu kontrole i regulacije procesa.

Uticaj okoline - ambijenta

Spoljna temperatura ne utiče na merenje,
Relativna vlažnost vazduha ne utiče na merenje,
Ambijentalna svetlost ne utiče na merenje.

Performanse

– Nema naknadnih kalibracija
– Proces je pod kontrolom
– Nema pogrešnih trendova
– Povećan kvalitet proizvoda
– Smanjenje šlarta
– Smanjenje laboratorijskih analiza

Primena merenja i analiza

– Iznad proizvodne trake
– U bunkeru i cevovodu
– U pužnom transporteru
– U ne-laboratorijskim uslovima
– U pneumatskom transportu